707-G-030-50/C=1,3/B=2,7 ST

/707-G-030-50/C=1,3/B=2,7 ST